Visjoner


Vi på Hamna ønsker at alle får en mer aktivitet hverdag. Vi vil inspirere til en sunnere livstil og legge til rette for mer at venner og familie kan få mer kvalitetstid sammen. Vi vil være en møteplass der barn og ungdom, gjerne sammen med foreldre, kan oppleve mestring, læring og utfordre seg selv både fysisk og mentalt.


Hamna skal bidra til at eldre har et godt tilbud i nærheten hvor de kan være aktive og sosiale.


Hamna vil være med på å gjøre Eid en attraktiv plass å bo og besøke. Noen av våre hovedmål er at vi bidrar til bedre folkehelse på Eid samt legger til rette for mer uorganisert aktivitet ute i naturen (bla. klatring).