Kontaktinformasjon


Resepsjon:

 413 65 547

 resepsjon@hamnatrening.no

www.hamnatrening.no


Senterleder: Kristian Haga Orheim

 918 32 369

 kristian@hamnatrening.no


Administrerende Leder/Klatreansvarlig: Torbjørn Ruud Hagen


 932 65 232

 torbjorn@hamnatrening.no


Følg oss

Her finner du oss