Kontaktinformasjon


Resepsjon:

 456 51 898

 resepsjon@hamnatrening.no

www.hamnatrening.no


Administrerende Leder/Klatreansvarlig: Torbjørn Ruud Hagen


 932 65 232

 torbjorn@hamnatrening.no


Følg oss

Her finner du oss