Ungdom og Trening

All ungdom som ønsker å trene i egentreningsavdelinga må ha ungdomslappen. Dette er ei trening og holdningsveiledning ungdommen skal ta før han/ho får trene i treningsromma.