Trening

Egentreningsavdelinga er på ca 450m2. Alt utstyret er heilt nytt og levert av Eleiko. Området er delt inn i ulike soner for at medlemmene skal ha bedre oversikt og slepp å gå så mykje mellom apparata.

Det vil være opplæring i bruk av apparata to gonger i veka slik at alle som er usikre skal få den opplæringa ein føler ein treng.