Kroppssammensetning – Test

Vi har Tanita Kroppsammensentning apparat. Resultata frå ein slik test kan du bruke til å planlegge trening og kostholdsopplegg. Ved å ta testen t.d. annakvar måned vil du sjå korleis kroppen endrar seg ved riktig kosthold og trening, og du vil sjå om du er på rett veg for å nå målet ditt.

Tanita gir deg svar på:

  • Muskulatur i kg
  • Feittmasse i kg og prosent
  • Fordeling av muskulatur
  • Visceralt feitt (bukfeitt)
  • Idealvekt
  • Kvileforbrenning
  • Kroppsbalanse
  • Vatnmengde

Denne maskina vil være eit godt hjelpemiddel for blant anna dei som ønsker ei livsstilsendring, kundane til Pia og frisklivssentralen. 

Aldersgrense er 18 år, og testen skal takast i samråd med Kristian/Pia/Frisklivssentralen.

Det vil være ein samtale rundt resultata ein får slik at ingen skal misforstå talla.

Priser:

Medlem kr. 249,-

Medlem klippekort 3 klipp kr. 599,-

Ikkje medlem kr. 399,-

Ikkje medlem klippekort 3 klipp kr. 990,-