Frisklivsentralen

Alle som mottar veiledning frå Frisklivssentralen får tilbod om å trene på Hamna til ein gunstig pris.