Klatrekurs

Hamna har fleire erfarne klatreinstruktørar tilgjengeleg for ulike typar kurs. Nokre av kursa kan gjerast på bestilling. I tillegg vil alle medlem med full tilgang til senteret kunne melde seg på klatrekurs som er ein del av vårt gruppetimetilbud. Desse timane settast opp av og til, så følg med på våre gruppetimer.

Hamna kjem også til å sette opp diverse klatrekurs innandørs og utandørs. Vi har ikkje tauvegg tilgjengeleg i våre lokalar endå, men dette ynskjer vi å få på plass så snart som råd. Enn så lenge nyttar vi Trivselshagen på Sandane eller anna egna plass til kurs.

Buldrekurs:

Introduksjonskurs til buldring:

 • For deg som lurar på kva buldring er og kva som er lurt å vite når ein skal buldre.
 • Frå 12 år
 • 1 times introkurs
 • Passer for 3-6 personar
 • 1 stk. Instruktør
 • Kurset er et tilbud som en del av våre gruppetimer og blir satt opp med jevne mellomrom. 

Progresjonskurs fra Grønn til Oransje (Fra 16 år)

 • Passer for deltakere som er nybegynnere
 • Maks antall deltakere 6 stk. (minimum 4 stk.)
 • Antall 5 ganger
 • Tid: 1.5 timer
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: kr. 1000,- for Hamna medlemmer, kr.1500,- for ikke-medlemer (lån av sko/kalk inkludert i prisen)

Progresjonskurs fra  Oransje til Gul (Fra 16 år)

 • Passer for deltakere som klatrer mange oransje bulder og prøver på noen gule
 • Maks antall deltakere 6 stk. (minimum 4 stk.)
 • Antall 5 ganger
 • Tid: 1.5 timer
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: kr. 1000,- for Hamna medlemmer, kr.1500,- for ikke-medlemer (lån av sko/kalk inkludert i prisen)

Progresjonskurs fra  Gul til Rød (Fra 16 år)

 • Passer for deltakere som klatrer mange Gule bulder og prøver på noen Røde
 • Maks antall deltakere 6 stk. (minimum 4 stk.)
 • Antall 5 ganger
 • Tid: 1.5 timer
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: kr. 1000,- for Hamna medlemmer, kr.1500,- for ikke-medlemer (lån av sko/kalk inkludert i prisen)

Ungdomsgruppe (13-15år)

 • 2 Faste instruktører
 • Passer for all ungdom i aldersgruppen, både jenter og gutter uansett nivå og erfaring. Det blir oppfølging utfra erfaring og nivå.
 • Maks antall deltakere 12 stk. (Minimum 4 stk., men da kun 1 stk. instruktør, min. 7 stk. for 2 instruktører)
 • Antall: 10 ganger
 • Tid: 1.5 timer
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: kr. 2000,- for Hamna medlemmer, kr. 3000,- for ikke-medlemer (lån av sko inkludert i prisen, men det anbefales at deltakere har egne klatresko. 20% på klatresko til alle deltakere i ungdomsgruppen)

Barnegruppe 1 (6-7 år)

 • 2 faste instruktører
 • Antall Plasser: 10 stk (minimum 6 stk.)
 • Antall: 10 ganger
 • Tid: 1 time
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: 1750,- pr. barn for medlemmer og 2500,- pr. barn for ikke-medlemmer. (lån av klatresko inkludert)

Barnegruppe 2 (8-9 år)

 • 2 faste instruktører
 • Antall Plasser: 10 stk (minimum 6 stk.)
 • Antall: 10 ganger
 • Tid: 1 time
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: 1750,- pr. barn for medlemmer og 2500,- pr. barn for ikke-medlemmer. (lån av klatresko inkludert)

Barnegruppe 3 (10-12år)

 • 2 faste instruktører
 • Antall Plasser: 12 stk (minimum 6 stk.)
 • Antall: 10 ganger
 • Tid: 1 time
 • Oppstart: Følg med på våre nyheter.
 • Pris: 1750,- pr. barn for medlemmer og 2500,- pr. barn for ikke-medlemmer. (lån av klatresko inkludert)

Personleg Trener i Buldring (1 gang eller fleire)

 • For deg eller dykk som ynskjer personleg vegleiing i buldring.
 • Frå 15 år
 • Tidspunkt avtales med PT.
 • Gruppen kan bestå av 1 – 4 personar.
 • 1 - 2 timer etter avtale.
 • Pris: Etter avtale, hør i resepsjonen.


Klatrekurs:

Klatrekurs vert annonsert på heimesida, men kan også settast opp på bestilling. 


Brattkorttesten

 • For deg som kan sikre, men som ikkje har brattkortet.
 • Må være fylt 13 år. Born mellom 13-18år må demonstrere tilstrekkeleg modning og innsikt i sikkerheitsreglar for klatring. 
 • Pris: 150,-
 • Merk at kortet må bestillast på Norges Klatreforbund si heimeside og kostar kr. 100,-. Dette er inkludert i avgifta.
 • Les meir om brattkorttesten her: https://klatring.no/brattkort

Nybegynnarkurs – Grunnkurs Inne – Brattkortkurs

 • Kurset for deg som vil lære å sikre på topptau, led og kunne ta brattkortet.
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs à 5-6 timar
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1250,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)
 • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.

Nybegynnarkurs – Topptau

 • For deg som kun ynskjer å sikre på topptau. (Merk at ikkje alle klatreveggar er tilrettelagt for dette).
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 1 dags kurs à 5-6 timer
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 750,-
 • Same som del 1 av Grunnkurs Inne

Oppfriskingskurs

 • For deg som har klatra før, men som vil friske opp kunnskapane.
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 1 dags kurs (ca. 3-4 timer)
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 600,-

Nybegynnarkurs – Grunnkurs Ute

 • For deg som er nybegynnar og ynskjer å klatre både ute og inne
 • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs (hele dagen) ca. totalt 14-16 timer
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1500,-
 • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)

Frå Inne til Ute

 • For deg som har klatra inne, og som ynskjer å starte med å klatre utandørs.
 • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs (heile dagen) ca. 14 timer.
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1500,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/fra-inne-t...)

Klatreleder Inne

 • For deg som ynskjer å bli klatreinstruktør
 • Deltaker må ha fylt 16 år ved kursstart og må ha tilsvarende 12 mnd erfaring med klatring.
 • 2 dagers kurs ca. 12 timer
 • maks 6 deltakere
 • Pris: 1750,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/klatreleder-inne)