Klatrekurs

Hamna har fleire erfarne klatreinstruktørar tilgjengeleg for ulike typar kurs. Nokre av kursa kan gjerast på bestilling. I tillegg vil alle medlem med full tilgang til senteret kunne melde seg på klatrekurs som er ein del av vårt gruppetimetilbud. Desse timane settast opp av og til, så følg med på våre gruppetimer.

Les også om vår buldrekurs lenger ned på siden.

Hamna kjem også til å sette opp diverse klatrekurs innandørs og utandørs. Vi har ikkje tauvegg tilgjengeleg i våre lokalar endå, så alle våre grunnkurs i klatring foregår hovedsaklig utendørs nå i corona-tida. På sikt ønsker vi kursvegg selv og har også mulighet til å bruke andre innendørs lokaler (Trivselshagen i Sandane eller Hallen i Vågsøy) når smittevern tillater dette.

Klatrekurs - Våren 2021:

For tiden er det ikke satt opp flere kurs for våren 2021.

Dersom du ønsker kurs kan vi også holde dette på bestilling. Ta kontakt dersom dette er av interesse.


Klatrekurs:


Brattkorttesten

 • For deg som kan sikre, men som ikkje har brattkortet.
 • Må være fylt 13 år. Born mellom 13-18år må demonstrere tilstrekkeleg modning og innsikt i sikkerheitsreglar for klatring. 
 • Pris: 150,-
 • Merk at kortet må bestillast på Norges Klatreforbund si heimeside og kostar kr. 100,-. Dette er inkludert i avgifta.
 • Les meir om brattkorttesten her: https://klatring.no/brattkort

Nybegynnarkurs – Grunnkurs Inne – Brattkortkurs

 • Kurset for deg som vil lære å sikre på topptau, led og kunne ta brattkortet.
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs à 5-6 timar
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1250,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)
 • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.

Nybegynnarkurs – Topptau

 • For deg som kun ynskjer å sikre på topptau. (Merk at ikkje alle klatreveggar er tilrettelagt for dette).
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 1 dags kurs à 5-6 timer
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 750,-
 • Same som del 1 av Grunnkurs Inne

Oppfriskingskurs

 • For deg som har klatra før, men som vil friske opp kunnskapane.
 • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
 • 1 dags kurs (ca. 3-4 timer)
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 600,-

Nybegynnarkurs – Grunnkurs Ute

 • For deg som er nybegynnar og ynskjer å klatre både ute og inne
 • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs (hele dagen) ca. totalt 14-16 timer
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1500,-
 • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)

Frå Inne til Ute

 • For deg som har klatra inne, og som ynskjer å starte med å klatre utandørs.
 • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
 • 2 dagars kurs (heile dagen) ca. 14 timer.
 • 6/12 deltakarar
 • 1/2 instruktørar
 • Pris: 1500,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/fra-inne-t...)

På Naturlige Sikringer

 • For deg som har klatra i minst 1 år og ønsker å lære å sikre på Naturlie Sikringer.
 • Deltakar må ha fylt 16år innan siste kursdag.
 • 2-3 dagars kurs (heile dagen) ca. 14-18 timer.
 • ca. 6 deltakarar
 • 1 til 2 instruktørar
 • Pris: 3250,-
 • Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om kurset.

Klatreleder Inne

 • For deg som ynskjer å bli klatreinstruktør
 • Deltaker må ha fylt 16 år ved kursstart og må ha tilsvarende 12 mnd erfaring med klatring.
 • 2 dagers kurs ca. 12 timer
 • maks 6 deltakere
 • Pris: 1750,-
 • Les meir om kurset her (https://klatring.no/klatreleder-inne)