Klatrekurs

Hamna har fleire erfarne klatreinstruktørar tilgjengeleg for ulike typar kurs. Nokre av kursa kan gjerast på bestilling. I tillegg vil alle medlem med full tilgang til senteret kunne melde seg på klatrekurs som er ein del av vårt gruppetimetilbud. Desse timane settast opp av og til, så følg med på våre gruppetimer.

Hamna kjem også til å sette opp diverse klatrekurs innandørs og utandørs. Vi har ikkje tauvegg tilgjengeleg i våre lokalar endå, men dette ynskjer vi å få på plass så snart som råd. Enn så lenge nyttar vi Trivselshagen på Sandane eller anna egna plass til kurs.

Alle aktive Hamnamedlemmer får 10% rabatt på alle kurs.

I tillegg får alle kursdeltakere på utendørskurs 20% på klatreutstyr knyttet opp mot kurset (ved på melding og 1 uke etter endt kurs).

Buldrekurs:

Følgjande kurs kan vi sette opp etter bestilling:

 • Introduksjonskurs til buldring:
  • For deg som lurar på kva buldring er og kva som er lurt å vite når ein skal buldre.
  • Frå 12 år
  • 2 timer introkurs
  • Passer for 3-6 personar
  • 1 stk. Instruktør
  • Pris: 290 pr. pers (alt inkludert)
 • Dagskurs teknikk for vidarekomande
  • Passer for alle som er gira på å forbetre teknikken sin. 
  • Frå 15 år
  • 3 timer
  • 2-6 personar
  • 1 stk. instruktør
  • Pris: 3600 (fordelt på antall personar – alt inkludert)
 • Nybegynnarkurs buldring
  • For deg som ynskjer å komme i gang med buldring og ønsker progresjon frå dag 1.
  • Frå 12 år
  • 1.5 time x 3 gonger (settast opp etter ønske, men anbefalt er i løpet av 2 veker)
  • Minst 3/maks 6 personar
  • 1 stk. instruktør
  • Pris: 790,- pr. pers
 • Teknikkurs for vidarekomande (Treningsgrupper)
  • For deg som vil opp eit nivå!
  • Frå 15 år
  • Gruppen bør bestå av personar på same nivå. Kurset blir lagt opp deretter.
  • 1 time x 5 gongar (settast opp etter ønske, men anbefalt er i løpet av 3 veker)
  • Det er anbefalt at deltakarar i gruppa set av 1 time til eigentrening etter kurset.
  • Minst 3/maks 6 personar
  • 1 stk. instruktør
  • Pris: 1290 pr. pers
 • Personleg Trener Buldring (1 gang eller fleire)
  • For deg eller dykk som ynskjer personleg vegleiing i buldring.
  • Frå 15 år
  • Tidspunkt avtales med PT.
  • Gruppen kan bestå av 1 – 4 personar.
  • 1 - 2 timer etter avtale.
  • Pris: Etter avtale, hør i resepsjonen.

Klatrekurs:

Klatrekurs vert annonsert på heimesida, men kan også settast opp på bestilling. 

 • Brattkorttesten
  • For deg som kan sikre, men som ikkje har brattkortet.
  • Må være fylt 13 år. Born mellom 13-18år må demonstrere tilstrekkeleg modning og innsikt i sikkerheitsreglar for klatring. 
  • Pris: 150,-
  • Merk at kortet må bestillast på Norges Klatreforbund si heimeside og kostar kr. 100,-. Dette er inkludert i avgifta.
  • Les meir om brattkorttesten her: https://klatring.no/brattkort
 • Nybegynnarkurs – Grunnkurs Inne – Brattkortkurs
  • Kurset for deg som vil lære å sikre på topptau, led og kunne ta brattkortet.
  • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
  • 2 dagars kurs à 5-6 timar
  • 6/12 deltakarar
  • 1/2 instruktørar
  • Pris: 1250,-
  • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)
  • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.
 • Nybegynnarkurs – Topptau
  • For deg som kun ynskjer å sikre på topptau. (Merk at ikkje alle klatreveggar er tilrettelagt for dette).
  • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
  • 1 dags kurs à 5-6 timer
  • 6/12 deltakarar
  • 1/2 instruktørar
  • Pris: 750,-
  • Same som del 1 av Grunnkurs Inne
 • Oppfriskingskurs
  • For deg som har klatra før, men som vil friske opp kunnskapane.
  • Deltakar må ha fylt 13år innan siste kursdag.
  • 1 dags kurs (ca. 3-4 timer)
  • 6/12 deltakarar
  • 1/2 instruktørar
  • Pris: 600,-
 • Nybegynnarkurs – Grunnkurs Ute
  • For deg som er nybegynnar og ynskjer å klatre både ute og inne
  • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
  • 2 dagars kurs (hele dagen) ca. totalt 14-16 timer
  • 6/12 deltakarar
  • 1/2 instruktørar
  • Pris: 1500,-
  • Brattkorttesten er inkludert i kursavgifta.
  • Les meir om kurset her (https://klatring.no/grunnkurs-...)
 • Frå Inne til Ute
  • For deg som har klatra inne, og som ynskjer å starte med å klatre utandørs.
  • Deltakar må ha fylt 14år innan siste kursdag.
  • 2 dagars kurs (heile dagen) ca. 14 timer.
  • 6/12 deltakarar
  • 1/2 instruktørar
  • Pris: 1500,-
  • Les meir om kurset her (https://klatring.no/fra-inne-t...)
 • Klatreleder Inne
  • For deg som ynskjer å bli klatreinstruktør
  • Deltaker må ha fylt 16 år ved kursstart og må ha tilsvarende 12 mnd erfaring med klatring.
  • 2 dagers kurs ca. 12 timer
  • maks 6 deltakere
  • Pris: 1750,-
  • Les meir om kurset her (https://klatring.no/klatreleder-inne)