Møteplass for Ungdom

Vi ynskjer å vere ei trygg hamn for alle, også for ungdommen. Som medlem av RentSenter har vi fokus på antidoping, og ynskjer at senteret vårt skal vere ein plass alle kan komme og hyggje seg ilag. Vi har fleire ungdom tilsett hos oss, som ynskjer å dra i gang ulike aktivitetar for ungdom. Målet er å bli eit lågterskeltilbod der alle ungdom uavhengig av fysisk form og interesser kan finne noko dei kan like å gjere ilag. Våre ungdomstilsette ynskjer å tilby eigne gruppetimar for ungdom.

Alle som har fylt 13år kan trene alene hvis de har samtykke fra foresette og tatt "ungdomslappen".