Vi har inngått avtale med Nordfjord hotell om bruk av spa for våre medlemmer. 

Alle over 18år kan no få tilgang på SPA mot eit tillegg på 200kr per måned. 

Ordinærpris på spa er 295kr for ein inngang, så 200kr for ein måned er eit heilt fantastisk tilbud!

Kontakt resepsjonen for å oppgradere medlemskapet.

Epost: resepsjon@hamnatrening.no

Tlf: 456 51 898

Spamedlemskapet har 1 mnd oppsigelsetid, og Nordfjord hotell kan også seie opp medlemskapet om det er brudd på hotellets retningslinjer.


Bli medlem med Hamna + Spa