COVID-19 Smittevernsregler


Anbefalt avstand inne på senteret er 1m.

Vi ønsker at ingen oppholder seg på senteret lengre enn nødvendig. Kom helst ferdig skiftet og klar til trening.

Organiserte besøk som bursdager, skuler, barnehager osv går som normalt. 

Det er best kapasitet på senteret på dagtid, og vi oppfordrer fleire til å trene på desse tidspunkta. Det er mest folk som trener mellom kl.17.00-19.30.

Har du spørsmål er det berre å ringe 41365547.


  • Hold deg hjemme dersom du ikke er frisk
  • Vask eller desinfiser hender ved ankomst
  • Hold minst 1m avstand til andre på senteret.
  • Vask utstyr skikkelig etter bruk
  • Alle medlemmer må scanne seg inn som vanlig og alle ikke medlemmer må registrere navn og nummer i resepsjon.
  • Garderober vil være åpne, men også her gjelder regelen om 1m avstand.
  • Antiback er plassert i alle rom.


Vi vil gjøre vårt beste for at Hamna skal være en trygg plass for alle å oppholde seg og vi håper at alle våre gjester gjør det samme.