COVID-19 Smittevernsregler


Kjem du frå eit område med høgt smittetrykk må du opphalde deg i Stad kommune i ti dagar før du får komme inn på senteret.

Anbefalt avstand inne på senteret er 1m, 2m ved høg intensitet td. i spinningsal.

Fleire av apparata har plexiglas mellom seg. Det er då ikkje nødvendig med 2m avstand og alle kan difor være i bruk samtidig.

Vi setter ei maksgrense på antall personer i kvart rom. 

Kapaitet:

Styrkerom: Maks 12 stk.

Funk. Sone: Maks 20 stk.

Mølle område: Maks 12 plasser

Ro-området: Maks 8 stk.

Klatretrening/Parkour: Maks 8 stk.

Maskinstyrke/funk: Maks 15 stk.

Spinningsal: Maks 15 stk.

Buldrehall: Maks 30stk

Barnerom: Maks 40 barn


Det er best kapasitet på senteret på dagtid, og vi oppfordrer fleire til å trene på desse tidspunkta. Det er mest folk som trener mellom kl.17.30-19.30.

Har du spørsmål er det berre å ringe 41365547, eller komme innom for ein kopp kaffi og ein prat.


 • Hold deg hjemme dersom du ikke er frisk
 • Vask eller desinfiser hender ved ankomst
 • Hold minst 1m avstand til andre på senteret..
 • Vask utstyr skikkelig etter bruk
 • Alle medlemmer må scanne seg inn som vanlig og alle ikke medlemmer må registrere navn og nummer i resepsjon.
 • Garderober vil være åpne, men også her gjelder regelen om 1m avstand.
 • Du som voksen er ansvarlig for at barna følger smittevernregler.
 • Dersom det er fullt på senteret eller i deler av senteret, kan du bli bedt om å vente med å begynne treningen.
 • Vår bemanning på senteret vil hele tiden vurdere situasjonen og strengere tiltak vil bli iverksatt dersom dette er nødvendig.
 • Antiback er plassert i alle rom.
 • Økt frekvens på renhold.
 • Oppdaterte rutiner med smittevern i fokus.


Dette gjør vi på vårt senter:

 • Antiback er plassert i alle rom.
 • Økt frekvens på renhold.
 • Oppdaterte rutiner med smittevern i fokus.
 • Plexiglass mellom tredemøllerVi vil gjøre vårt beste for at Hamna skal være en trygg plass for alle å oppholde seg og vi håper at alle våre gjester gjør det samme.