COVID-19 Smittevernsregler

Alle som kjem frå smittebelasta område, vennligst holdt deg i karantene i ti dager før du besøker Hamna.

Vi vil:

Ha maks begrensning i barnerom på 20 barn pluss foreldre

Maks 20 personer i buldrehallen

Gruppetimer går med dei begrensningene som allerede er satt.

Alle avtaler på skuleklasser osv vert lagt ut på heimesida/gruppetrening slik at alle får oversikt over når ein kan forvente at det er ein del folk i barnerom/buldrehall. Er ei skuleklasse til stede i eit av desse romma er det sannsynlegvis ikkje plass til fleire i desse romma.

I egentreningsområdet gjeld fortsatt kravet om 1m avstand.

Det er best kapasitet på senteret på dagtid, og vi oppfordrer fleire til å trene på desse tidspunkta. Det er mest folk som trener mellom kl.17.30-19.30.

Har du spørsmål er det berre å ringe 41365547, eller komme innom for ein kopp kaffi og ein prat.

Vi vil presisere at det er trygt å trene på Hamna, og vi ønsker å være «føre var». • Hold deg hjemme dersom du ikke er frisk
 • Vask eller desinfiser hender ved ankomst
 • Hold minst 1m avstand til andre på senteret (2m ved høyintensitetsøkt).
 • Vask utstyr skikkelig etter bruk
 • Alle medlemmer må scanne seg inn som vanlig og alle ikke medlemmer må registrere navn og nummer i resepsjon.
 • Garderober vil være åpne, men også her gjelder regelen om 1m avstand.
 • Du som voksen er ansvarlig for at barna følger smittevernregler.
 • Dersom det er fult på senteret eller i deler av senteret, kan du bli bedt om å vente med å begynne treningen.
 • Vår bemanning på senteret vil hele tiden vurdere situasjonen og strengere tiltak vil bli iverksatt dersom dette er nødvendig.
 • Antiback er plassert i alle rom.
 • Økt frekvens på renhold.
 • Økt bemanning i resepsjon.
 • Oppdaterte rutiner med smittevern i fokus.
 • Gruppetimene er flyttet ut der det er mulig.
 • Redusert kapasitet på gruppetime innendørs.

 

Dette gjør vi på vårt senter:

 • Antiback er plassert i alle rom.
 • Økt frekvens på renhold.
 • Økt bemanning i resepsjon.
 • Oppdaterte rutiner med smittevern i fokus.
 • Plexiglass mellom tredemøller
 • Redusert kapasitet på gruppetime innendørs.

Vi vil gjøre vårt beste for at Hamna skal være en trygg plass for alle å oppholde seg og vi håper at alle våre gjester gjør det samme.