Medlemskap

Velkommen som en del av Hamna-Familien!

BLI MEDLEM

PRAKTISK INFORMASJON


Alle medlemskap for ungdom og voksne gir tilgang til alle Hamna sine fasiliteter. Dette inkluderer gruppetimer, buldreanlegg og treningssenter. 

Kjøp av medlemskap kan gjøres på nettsiden og i resepsjonen. Alle medlemskap som ikke forhåndsbetales i resepsjonen skal belastes med avtalegiro som opprettes ved innmelding. Dersom du ikke oppretter avtalegiro vil du motta faktura med et fakturagebyr. Ved innmelding betaler man for resterende dager i inneværende måned, kommende måned og administrasjonskostnad.

Administrasjonskostnad inkluderer omvisning, nøkkelbrikke og administrative kostnader og annen hjelp knytt til medlemskapet på Hamna. Dersom du avslutter ditt medlemskap og vil melde deg inn igjen på Hamna vil det påløpe en ny administrasjonskostnad. Det kreves at alle medlemmer (ikke barn under 12 år) har eget personlige nøkkelkort.

Bindingstid er det kun på familiemedlemskap som har 12 mnd. binding. Øvrige medlemskap har ikke bindingstid.

Familiemedlemskap Alle som hører til dette medlemskapet har samme tilganger som alle andre medlemmer i samme aldersgruppe. 

Rabattert medlemskap gjelder for alle som går på skole, er student eller lærling, seniorer (fra og med fylte 65 år), honnør og de som jobber offshore/turnus. Det skal fremlegges studentbevis/honnørkort eller annet bevis (f.eks. brev fra arbeidsgiver ved offshore/turnus jobb) for å få rabattert medlemskap. Medlemmer er selv ansvarlig for eventuelle endringer fra Hamna-Medlem til Hamna-Medlem Rabattert.

Ungdomskuleelever er pålagt å ta "ungdomslappen" for å få lov til å ta i bruk treningsarealet. Dette er en time trening sammen med personlig trener og en samtale med Senterleder om hva vi forventer av ungdommen, info om regler, antidopingarbeid, og riktig bruk av treningsutstyr. Du kan ta ungdomslappen det året du starter på ungdomsskolen. Dette er gratis for alle.

Hamna - Barnemedlemskap gjelder for alle barn under 12 år (de barn som ikke har tilgang til treningssenteret). Dette medlemskapet gir tilgang til Vikingkrigar avdelingen og buldrehallen i 2. etg, samt alle de gruppetimer som er satt opp for denne aldersgruppa. Foresatte/ledsager kan følge med gratis og er ansvarlige for at reglene i disse avdelingene blir fulgt.

Oppsigelse

Dersom du ønsker å endre eller avslutte ditt medlemskap må dette skje skriftelig på e-post til post@hamnatrening.no. Hamna vil bekrefte at oppsigelsen er mottatt innen 14 dager. Dersom du ikke mottar en bekreftelse må du kontakte Hamna på nytt. Det er 1 måned oppsigelsestid og oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.


Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom medlemsvilkårene når du tegner medlemskap.