Medlemskap

Velkommen som en del av Hamna-Familien!

BLI MEDLEM

PRAKTISK INFORMASJON


Alle medlemskap gir tilgang til alle Hamna sine fasiliteter. Dette inkluderer gruppetimer, buldreanlegg og treningssenter. Merk at det er aldersgrense på gruppetimene og i de forskjellige avdelingene. 

Alle medlemskap som ikke forhåndsbetales i resepsjonen skal belastes med avalegiro som opprettes ved innmelding. Dersom du ikke oppretter avtalegiro vil du motta faktura med et fakturagebyr. Medlemskapene "Hamna-Medlem", "Hamna-Medlem rabattert" og "Hamna-Barnemedlemskap" har ikke bindingstid. Alle familiemedlemskap har 12. mnd. bindingstid. Dersom du ønsker å endre eller avslutte ditt medlemskap må dette skje skriftelig på e-post til post@hamnatrening.no eller ved personlig oppmøte i resepsjonen i vår betjeningstid. Hamna vil bekrefte at oppsigelsen er mottatt innen 14 dager. Dersom du ikke mottar en bekreftelse må du kontakte Hamna på nytt. Det er 1 måned oppsigelsestid og oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

Rabattert medlemskap gjelder for alle som går på skole, er student eller lærling, seniorer (fra og med fylte 65 år), honnør og de som jobber offshore/turnus. Det skal fremlegges studentbevis/honnørkort eller annet bevis (f.eks. brev fra arbeidsgiver ved offshore/turnus jobb) for å få rabattert medlemskap. Medlemmer er selv ansvarlig for eventuelle endringer fra Hamna-Medlem til Hamna-Medlem Rabattert.

Medlemskapet Hamna - Barnemedlemskap gjelder for alle barn under 12 år (de barn som ikke har tilgang til treningssenteret). Dette medlemskapet gir tilgang til Vikingkrigar avdelingen og buldrehallen i 2. etg, samt alle de gruppetimer som er satt opp for denne aldersgruppa. Foresatte/ledsager kan følge med gratis og er ansvarlige for at reglene i disse avdelingene blir fulgt.

Administrasjonskostnad inkluderer omvisning, nøkkelbrikke og administrative kostnader. Dersom du avslutter ditt medlemskap og vil melde deg inn igjen på Hamna vil det påløpe en ny administrasjonskostnad. Det kreves at alle medlemmer (ikke barn under 12 år) har eget personlige nøkkelkort.

Ungdomslappen er påkrevd for alle under 16år som skal trene på treningssenteret på Hamna. Du kan ta ungdomslappen det året du starter på ungdomsskolen. Dette er gratis for alle medlemmer av Hamna. 

Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom medlemsvilkårene når du tegner medlemskap.