I barnerommet vil vi at det er flest mulig barn blandt dei 40 personene som er i rommet. 

Det skal være nok voksne i rommet slik at det er trygt for barna, men ved stor pågang ønsker vi at det ikkje er meir enn ein vaksen per familiekohort.

Døme: Famile nr.1 på to voksne, to barn og to besteforeldre er i barnerommet. Det er totalt 40 personer, familie nr.2 med ein vaksen med to barn ønsker å komme inn. Då vil vi at tre voksne frå familie nr.1 skal gå ut av rommet slik at fleire barn kan komme inn å leike.

Er man mange voksne i ein familie anbefaler vi at dei voksne som ikkje trengs i barnerommet tar seg ei treningsøkt.

I buldrehallen er det 1m avstand og maks 30 personer som gjeld. Her er det prioritert frå 12 år og oppover. Mindre barn kan være der om det ikkje er fullt, og så lenge dei har følge med voksen og følger alle reglar på buldrevettplakaten.

På treningsenteret er det 1m avstand som gjeld. Ved møllene er det satt opp plexiglas slik at her også gjeld 1 meteren.

På gruppetimar med høg intensitet skal det være to meter avstand.

Vi møtast på Hamna!