Vi ønsker med dette velkommen til kameratredningskurs i regi av Hamna!

Kva er målet med kurset ?
Om noen i taulaget blir skadd, og trenger hjelp for å komme seg ned eller inn på en trygg standplass krever det en del kunnskap for å gjøre dette. Målet med kurset er å gje deltakeren verktøy for å håndtere dei mest krevande situasjonene som kan oppstå i klatring.

Kven passer dette kurset for?
Dette kurset er for alle som klatrer ute. Om ein ikkje leder, men ofte følger på klatring i fjellet
eller på sportsklatring. Er kunnskapen om kameratredning fremdeles livsviktig om uhellet skulle være ute.

Kva treng eg av forkunnskap for å delta ?
Kurset er like relevant om man leder eller følger, vi ønsker at deltakeren leder grad 4 på kiler. Men man kan også være med om ein er godt kjent med taulagsrutiner og flertaulengders klatring.

Sentrale momenter i kurset er :
- Forebyggende arbeid
- Valg av utstyr
- Avbinding og frigjøring fra standplass
- Klemknutegang
- Heising
- Transport av skadet
- Enkel førstehjelp i klatring

Utgangspunkt på klatrefeltet Haus!

Vel Møtt!
Instruktør Jan Vidar Øyen.

Tidspunkter:

  • 02.10.2021 fra kl. 10:00 til kl. 18:30
  • 03.10.2021 fra kl. 10:00 til kl. 18:30

Påmelding: https://hamna.ibooking.no/?pag...

Spørsmål på epost til: torbjorn@hamnatrening.no