Vask av utstyr etter bruk har alltid vore og kjem alltid til å være ei viktig obligatorisk oppgave alle har!