Informasjonsskriv til alle medlemmer

                                                                                                                                                                                         Dato: 03.05.2021

Da vi åpnet i 2019 var vi veldig spente på hvordan Eid ville ta imot oss og vårt konsept. Tilbakemeldingene vi har fått er veldig positive, og vi gleder oss til fortsettelsen. Dette har vært 2 spennende oppstart år med mange uforutsette utfordringer. Vi vil takke alle våre medlemmer for støtten dere har vist under denne særs krevende perioden. Disse utfordringene har ført til en kraftig økning på kostnader ved bla. renhold, arbeidstimer og tilrettelegging ved smitteverntiltak. På den andre siden har vi allikevel klart å utvide tilbudet til deg som medlem med bla. ny funksjonell sone på 150 kvm., 2 nye løpemøller, nye klatretak i buldreveggen og flere elementer i barneavdelingen.

For at vi skal kunne opprettholde det tilbudet vi har under de forutsetningene denne pandemien har gitt oss ser vi oss nødt til å øke prisene noe for våre eksisterende medlemmer.

Fra 1. Juli 2021 vil:

  • Alle enkelt-medlemskap øke med kr. 30,- pr. mnd.
  • Familiemedlemskap øke med kr. 100,- for familie med 1. voksen, og kr. 150,- for familie med 2 voksne.


Vi endrer også vår medlemskapsstruktur for nye medlemmer:

Den nye medlemskapsstrukturen vil ikke påvirke deg som allerede er medlem. Du vil beholde ditt medlemskap til du eventuelt velger å avslutte dette.

Den nye medlemskapsstrukturen gjør det meir sytalaust for våre medlemmer og oss som drifter senteret. Pr. i dag er det i tillegg ganske mange som benytter seg av de delene av senteret som de ikke har tilgang til. Det er vanskelig for oss å holde styr på dette hvis vi skal kunne ha åpent for medlemmer utenom resepsjonstid. Derfor lager vi ett tilbud hvor alle har tilgang til alt. I tillegg ønsker vi å gjøre det lettest mulig for alle våre nye medlemmer slik at de ikke trenger å lure på om de skal binde seg eller ikke. Vi har derfor bestemt at følgende skal gjelde:

  • Fra 1. Juni vil vi kun ha ett alternativ på medlemskap for enkelt personer. Dette vil være et medlemskap uten bindingstid som koster kr. 549,- pr. mnd. Kriteriet er at man da må registrere avtalegiro (eller forhåndsbetale minst 6 mnd.) for å få denne prisen. Dette medlemskapet vil gi deg tilgang til hele senteret. Dersom du er student, ungdom eller honnør (eller offshore) vil du få en prisreduksjon på kr. 80,- pr. medlemskap (som tilsvarer et avslag på ca. 15%.)


Med andre ord vil medlemskapsalternativene for alle NYE HAMNAMEDLEMMER være:

  • Hamna-Medlem: Kr. 549,- pr. mnd. - Ingen Binding 
  • Hamna-Medlem Rabattert: Kr. 469,- pr. mnd. (gjelder student, ungdom, honnør eller offshore) - Ingen Binding
  • Hamna-VikingKrigar (Barn under 12 år): Kr. 349,- pr. mnd. - Ingen Binding

 

Vi vil fortsatt tilby familiemedlemskapene våre, men med nye priser:

  • Hamna-Familie (2 voksen): kr. 1499,- pr. mnd. (Hele husstanden med 2 voksne har tilgang til senteret for alle barn opp til og med 17 år.). 12. mnd. binding.
  • Hamna-Familie (1 Voksen): Kr. 1099,- pr. mnd. (Hele husstanden med 1 voksen har tilgang til senteret for alle barn opp til og med 17 år.). 12. mnd. binding.

Nøkkelkort vil fortsatt koste kr. 100,- og det vil koste kr. 200,- for medlemskapsetablering.

Det vil også være mulig å kjøpe medlemskap for 1 mnd. uten registrering av avtalegiro. Dette vil koste kr. 799,- (749,- for rabattert kunde). Dette gir deg tilgang til hele senteret i en måned fra den datoen medlemskapet blir kjøpt. Det blir ingen endring i priser for drop-inn og klippekort.

Dersom du har noen spørsmål angående medlemskap og hva som gjelder for deg kan du ta kontakt med oss på Hamna.

 

Vennlig hilsen,

Hamna Aktivitet og Helse AS