Vi er veldig motiverte til å lære bort de tips og triks som trengs for at dere skal forbedre prestasjonen i buldreveggen. Hamna har nå fått flere erfarne instruktører som vil veilede barn, ungdom og voksne over en periode. Alle kursene vil følge opp hver enkelt utfra nivå og erfaring. I progresjonskursene vil det bli fokuser på klatreteknikk, spesifikk trening mot klatring og hva som skal til for å forebygge skader. Ungdomsgruppe hadde vi stor suksess med i høst og her vil ungdommen lære mer om oppvarming, skadeforebygging og klatreteknikk. Det fokuseres også på mestring og det sosiale rundt klatring.

Barnegruppene vil gi barna grunnleggende ferdigheter i motorikk og balanse, og alle øvelsene vil forgå gjennom lek. I all hovedsak vil dette foregå i barneavdelingen, mens de eldste barnegruppene vil også være litt i buldreavdelingen.  

 

Følgende kurs er tilgjengelige (Mer informasjon her: https://hamnatrening.no/news/2020/progresjonskurs-og-ungdomsgruppe-i-buldring-vinter-2021):

  • Progresjonskurs for alle fra 16 år (3 forskjellige nivåer)  
  • Ungdomsgruppe for gutter og jenter i alderen 13-15 år (Dersom du er 12år og ønsker å være med kan dette også være mulig).
  • Barnegrupper (3 forskjellige aldersgrupper fra 6 – 12 år)

 

Det er et begrenset antall plasser på alle kursene, men foreløpig er det flere plasser igjen.

 

Ta kontakt med Torbjørn på Hamna (torbjorn@hamnatrening.no) for påmelding eller dersom du ønsker meir informasjon.