Informasjon om Korona

Alle som kjem frå smittebelasta område, vennligst holdt deg i karantene i ti dager eller framvis negativ koronatest i resepsjonen når du kjem første gang.

Det er begrensning i barnerom på 20 barn pluss foreldre

Det er begrensning på 20 personer i buldrehallen

Gruppetimer går med dei begrensningene som allerede er satt.

Alle avtaler på skuleklasser osv vert lagt ut på https://www.hamnatrening.no/ti... slik at alle får oversikt over når ein kan forvente at det er ein del folk i barnerom/buldrehall. Er ei skuleklasse til stede i eit av desse romma er det sannsynlegvis ikkje plass til fleire i desse romma.

I egentreningsområdet gjeld fortsatt kravet om 1m avstand, 2m ved høg intensitet.

Det er best kapasitet på senteret på dagtid, og vi oppfordrer fleire til å trene på desse tidspunkta. Det er mest folk som trener mellom kl.17.30-19.30.

Har du spørsmål er det berre å ringe 41365547, eller komme innom for ein kopp kaffi og ein prat.

Vi vil presisere at det er trygt å trene på Hamna, og vi ønsker å være «føre var».