Gåvekort?

Kan gåvekort på Hamna Trening vere noko for deg eller den du planlegg å kjøpe gåve til? Ein vel sjølv lengda på medlemskapet.

Kjenner du nokon som ønskjer å begynne å trene, nokon som allereie trenar eller nokon som ville hatt godt av meir strukturerte rutinar i sin treningskvardag? Då kan det kanskje vere aktuelt å gi vekk eit gåvekort på trening hos Hamna Trening. Her vil ein få anledning til å trene når som helst i løpet av døgnet og treningssenteret er åpent 365 dagar i året. For gavekort på tre månader eller meir er gratis nøkkel og innmelding inkludert.

Om ønskjeleg kan vi lage eit gåvekort som på biletet over og laminere dette. Gåvekortet kan hentast på Hamna eller sendast pr. post / e-post.

Utskrift E-post